AdminStudio MacMobile Pack

Met het AdminStudio Mac&Mobile Pack kunt u uw mobiele applicaties centraal managen met dezelfde tools en processen die u gebruikt voor fysieke (MSI) en virtuele applicaties. Hiermee komt u effectiever tegemoet aan de wensen van uw gebruikers om hun zakelijke toepassingen vanaf mobiele devices zoals smartphones en tablets te gebruiken en blijft u als beheerder het overzicht houden op uw totale applicatie portfolio.
Applicaties worden niet langer alleen op een desktop of laptop gebruikt. Gebruikers worden mobieler en wensen toegang tot de zakelijke toepassing op een veelvoud aan devices waaronder smartphones en tablets. IT afdelingen staan onder druk om de nieuw applicatie formaten te ondersteunen die vereist worden door de mobiele devices. Zonder een strategische aanpak om het sterk groeiende aantal mobiele applicaties te beheren, loopt IT het risico om snel de controle te verliezen op dit groeiende en belangrijke onderdeel van het applicatie portfolio.

Dankzij het AdminStudio Mac&Mobile Pack, kunt u Windows® Store, Apple® App Store®, and Google® Play® apps naast uw Windows applicaties in AdminStudio identificeren, beheren, tracken en rapporteren. Omdat het Mac&Mobile Pack gebruik maakt van uw bestaande Application Readiness tools en processen, wordt het management van uw mobile applicaties vereenvoudigd en neemt u een 1e goede stap in het beheersbaar houden van het groeiende aantal mobile apps in uw enterprise omgeving.  Juist deze cruciale 1e stap helpt u om inzicht te krijgen welke mobile apps er worden gebruikt en hoe groot het % aantal van het totale applicatie portfolio dit behelst. Met Windows Intune (via SCCM 2012 SP1) kunt u deze mobile apps distribueren in uw organisatie.

Een oplossing, een proces voor al uw applicaties

  • Reduceer de leercurve en verhoog de productieviteit om uw Apple iOS en Windows Store apps te beheren met dezelfde tool en processen als uw reguliere Windows applicaties.

Streamline Mobile App Deployment

  • Doordat u de mobile apps direct vanuit AdminStudio kunt publiceren in System Center 2012 Configuration Manager SP1, kunt u optimaal gebruik maken van de Windows Intune Connector voor de distributie van mobiele applicaties.

AdminStudio Mobile Pack is part of the AdminStudio Suite which powers an enterprise’s Application Readiness process for migrations to Window 7 & 10, application virtualization and day-to-day application packaging operations. Contact PDS for the right AdminStudio edition which contains the Mobile Pack.

Features Resources Editions Overview 
Ga naar boven